Sty 29

Warunkiem udanego korzystania z telewizji satelitarnej jest prawidłowo przeprowadzone ustawienie anteny na pozycję satelitarną gwarantującą najmocniejszy sygnał. Robi się to przy lekko dokręconej do wspornika czaszy, delikatnie zmieniając nachylenie anteny zarówno w poziomie, jak i pionie. Po znalezieniu optymalnego ustawienia, należy mocno dokręcić sprzęt, gdyż przestawienie odbiornika nawet o 1 mm wskutek np. silnego wiatru może spowodować całkowitą utratę sygnału.
Samo dokręcanie jest – wbrew pozorom – czynnością bardzo ważną, sztuką samą w sobie. Prawidłowe wykonanie tego elementu instalacji zestawu do odbioru telewizji satelitarnej pozwoli na uzyskanie jeszcze lepszego sygnału, niż wynikałoby to z wybranej pozycji anteny. Pamiętać trzeba, że najpierw dokręca się śruby z prawej strony, sprawdzając (najlepiej przy pomocy drugiej osoby), czy sygnał jeszcze się nie zwiększa. Jeśli tak – kontynuujemy dokręcanie, w przeciwnym wypadku – przerywamy. Potem identyczny schemat należy zastosować dla śrub po lewej stronie. Na samym końcu ustawiamy azymut, czyli położenie w osi pionowej. Jest ono odpowiedzialne nie tyle za moc sygnału, ile za jego jakość. Modyfikuje się je dosłownie o milimetry. Na końcu dokręcamy śruby odpowiedzialne za utrzymanie wybranego ustawienia.
Przez wzgląd na fakt, że jakość odbioru telewizji satelitarnej zależy przede wszystkim od anteny, warto wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić wybór tego elementu zestawu satelitarnego. Trzeba przeanalizować zarówno wady i zalety poszczególnych rodzajów czasz, jak i potrzebny rozmiar oraz materiał wykonania anteny. Cały czas trzeba też mieć na uwadze warunki montażu.
Polecamy: buciki na chrzest.Komentowanie wyłączone.